neljapäev, 22. veebruar 2018

Taotlused EELK konsistooriumile ja Eesti riigi eelarvesse

30. augustil 2017 esitas Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus taotluse Eesti Vabariigi valitusele, peaminister Jüri Ratasele ja Kultuuriminister Indrek Saarele. Taotluses paluti riigi tuge 2018. aasta eelarvest Tartu Maarja kiriku taastamiseks.

Vastus antud taotlusele tuli Kultuuriministeeriumist 3. oktoobril 2017. Kultuuriminister tunnustab Tartu Maarja Kiriku SA entusiasmi ning tööd neile kuuluva vara hoidmisel ja edasiste tegevuste kavandamisel. Samas lisab minister Saar, et Tartus on juba toetatud Jaani ja Pauluse kiriku taastamisi ning, et toetust vajavaid ehitismälestisi on kümme korda rohkem kui pühakodasid. Seega, arvestades eelarvelisi võimalusi ei ole Kultuuriministeeriumi hinnangul põhjendatud toetada riigi poolt Tartu Maarja kiriku taastamist 4,19 miljoni euroga, kui ligi veerand muinsuskaitse all olevatest ehitismälestistest on halvas või avariilises seisukorras ning toetussummad on aastaid püsinud ligikaudu samal tasemel.

Kuid Maarja kirikul on palju kaasteelisi sõpru ning just nende eestvedamisel kohtusime 26. septembri 2017 peaminister Jüri Ratasega Maarja kirikus. Endisel korvpalliliidu presidendil Jüri Ratasel oli ühena viimastest võimalus teha korvirõngale pealeviskeid - peale järgmisel päeval toimunud mälestusüritust "Hüvasti, EPA võimla!" kadus see võimalus ajalukku. Kohtumise peateema oli siiski Maarja kiriku taastamise olulisus. Tartu Maarja Kiriku SA ja Tartu linna plaane tutvustasid Urmas Klaas ja Aadu Must.


26. septembril 2017 külastas Tartu Maarja kirikut peaminister Jüri Ratas. Teda olid võõrustama tulnud Tartu linnapea ja SA nõukogu esimees Urmas Klaas, SA nõukogu liige Toomas Savi, koguduse juhatuse esimees Lea Saar, koguduse liige Indrek Pekko, õpetaja Joona Toivanen, SA juhataja Silvia Leiaru ja Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must (kes nüüd kuulub ka SA nõukogusse). 
Foto: Helene Toivanen
2017. aasta detsembri lõpus jõudis avalikkuse ette teade, et Eesti riik on EELK-le eraldanud 6,8 miljonit eurot sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks.

Tartu Maarja kirik on oma tänases seisus just sõja ja okupatsiooni käigus tehtud ülekohtu tõttu. 16.01.2018 esitasid üheskoos EELK Tartu Maarja kogudus ja Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus EELK konsistooriumile taotluse Maarja kiriku taastamise toetamiseks okupatsioonikahjude hüvitisest. Lisaks esitati  26.01.2018 Vabariigi Valitsusele uus taotlus Maarja kiriku taastamise toetamiseks 2019. aasta riigieelarvest.

Hea lugeja, palume teie eestpalveid, et esitatud taotlused tooksid meile vajaliku finantstoe Maarja kiriku taastamiseks.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar