teisipäev, 13. veebruar 2018

Kesk Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu Kogudus taastab Maarja kirikut

Kesk Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu Kogudus lõpetas tegevuse, kuid seeläbi ei lõppenud nende head tegemise soov.
Toredad koguduse juhid lugesid Ameerika eestlaste väljaandest "Vaba Eesti Sõna" Maarja kiriku taastamise kohta ning leidsid, et ühe ukse sulgumine avab teise ukse -  Kesk Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu Koguduse konto jääk (pisut alla 6000 euro) annetati Maarja kiriku taastamise heaks. Oleme suure annetuse eest väga tänulikud!

Alles hiljuti kirjutasime, et oleme asunud koguma inimeste mälestusi/lugusid seoses Maarja koguduse ja kirikuga. Selline hea tahte väljendus on üks lugu Maarja koguduse ja kiriku taastamise teel.

Järgnevalt leiate "Vaba Eesti Sõnas" ilmunud artikli Ameerika eestlaste koguduse ajaloo ja tegevuste kohta.


Kesk Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu Kogudus lõpetas tegevust 

Juuni kuul 1950 aastal saabus Floridasse perekond Rebane - isa Õpetaja Hans Rebane abikaasa Maiega, ja kahe pojaga Henn ja Priit. Floridas, Jacksonville’i rongi jaamas, tervitas perekonda mitte ainult Florida suve kuumus ja niiskus, aga oli vastas väga lahke luteri usu pastor Rev. Henry Kahlenberg, kes teenis Trinity Luteri

Kirikut St. Petersburg, Floridas aastad 1939 kuni 1974. Hans Rebane saabus Geislingenist, Bostoni kaudu, St. Petersburgi, Floridasse, kus tema alustas kiriku tööd abi-pastorina ameerika Trinity Luteri koguduses. Nii algas pikaaegne side eestlastel selle kirikuga. Hans Rebane ja pere olid mitte ainult esimesed eestlased St. Peterburgis 1950 aastal, nad olid ka Pinellas County esimesed immigrantid. Nende pere tulekust ameerikasse oli jutt ja pilt kohalikus ajalehes. 

Eestlaste pere tasapidi kasvas St. Peterburgis. Mõnda tõi töö kohustused siia; teisi , eriti vanemat generatsiooni, kutsus ilus  päikesepaisteline troopiline kliima. Nii oli kaunis varakult võimalik pidada eestikeelseid jumalateenistusi Trinity Kirikus, ameerika koguduses St. Petersburgis. Hans Rebane
teenis ameerika koguduses alguses St. Petersburgis, siis paigutati teda edasi Virginia osariiki, ning ka Philadelphia, Pennsylvaniasse, ja New Jerseysse ja oli nende koguduste pastor. Poeg Priit Rebane lõpetas keskkooli Philadelphias ja sealt siirdus Muhlenberg Ülikooli. Priit õppis usuteadust Lutheran Theological Seminary Philadelphias ja aastal 1982 kaitses Pittsburghi teoloogilises seminaris teoloogiadoktori väitekirja. Teda ordineeriti aastal 1963 õpetajaks. Ta teenis 40 aastat ameerika kogudusi läbi ELCA (Evangelical Lutheran Church in America), Pennsylvanias ja Texases. Aastaid hiljem tuli abikaasa Judy’ga tagasi Floridasse alguses põhja pool osariiki ja hiljem tagasi Kesk-Floridasse, St. Petersburgi, kus teenis Trinity kogudust (1975-1990). 

Aastal 1975 saabus siia oma pensionile Õp. Juhan Suurkivi Philadelphiast ja hakkas kohe siinset eesti kogudust teenima. (Fotod: Õp. Suurkivi, a. 1989 ja 2002). Teisipäeval, 19. jaanuaril 1986 toimus Kesk Florida Eesti Evangeelium Luteri Usu Koguduse asutamine ühes juhatuse liikmete valimisega. Õpetaja Suurkivi kinnitati Koguduse õpetajaks ja õnnistati ametisse Peapiiskop Konrad Veemi poolt. Koosolekust võtsid osa 35 inimest. Eesti koguduse liikmete arv kasvas ja aastal 1998 oli 60 tegev- ja toetaja- liikmeid. Kui aastal 2003 mina koos abikaasaga saabusime siia elama Philadelphia piirkonnast, oli hea teada, et eestlaste perel oli järjekordsed jumalateenistused Trinity Luteri-Usu Kirkus . Eriti oli heameel näha Pastor Suurkivit altari ees. Oli kohe kodune tunne, sest ta oli olnud meie Philadelphia eestikoguduse õpetaja. Õp Suurkivi suri aasta 2004 ja nii hakkas Hans Rebase poeg, Dr. Priit Rebane, meie eestikogudust juhtima, samal ajal kui ta edasi teenis ka ameeriklaste kogudust. Dr. Priit Rebane on kandnud Kesk Florida Eesti Luteri Usu koguduse elu oma tugevate õlgadel 1997 aasta saadik, alguses abistamas Õpetaja Suurkivit ja hiljem teenis meie kogudust üksinda. 

Algpäevadel oli kirik suur osa Kesk Florida eestlaste tegevusest. Samad inimesed kes tegutsesid kirikus, organiseerisid ka seltskondlikuid tegevusi. Näiteks 1969 oli esimene Vabariigi Aastapäeva pühitsemine St. Petersburg Floridas, kus olid koos 27 isikut ja see toimus Henn ja Norma Rebase kodus. 

Algaastate jooksul kiriku juhatuse liikmete hulgas on olnud järgmised isikud: Albert Piirand, Hilda Piirand, Martin Laas, Tamara Uusvell, Silvia Nerska, ja Natalia Riess. Hiljem on teeninud aastaid laekur Arvi Tiit Treude ja viimastel aastatel esimees Jüri Linask (†). Aga nagu paljudel  eestikogudustel ameerikas, vanem generatsioon hakkas kaduma ja nooremate arv kahanes. Viimastel aastatel on mitmed meie liikmed surnud ja mõned hoopis kolinud teiste osariikidesse, et oma kõrgvanaduse päevil lastel lähem elada. Sel sügisel otsustas juhatus koos õpetajaga, et on aeg kahjuks kätte jõudnud, koguduse tegevust lõpetada. “Nii ajaratas on ringi käind”, sellest ajast kus isa Õp. Hans Rebane perega saabus Floridasse Trinity Luteri Usu Kiriku juurde. Poeg Dr. Priit Rebane, on meie kiriku elu väga truult edasi kandnud siin samas Trinity Luteri Kirikus, kuni selle oktoobrini, 2017. Tänu Jumalale see kirik on Kesk Florida eesti kogudusele olnud keskpunktiks 67 aastat, aga nüüd need “kaunid päevad on mööda läind”.

Kuigi meie oleme oma koguduse uksed sulgenud, uus võimalus toetada Taeva Isa tööd avanes. Jumal tegutseb meie keskel alati ja uued, ettenägematud, võimalused tulevad esile. Lugesime Vaba Eesti Sõna ajalehes mõõdunud suvel, et Tartus Maarja kiriku kogudusel tuli lootus oma pühakoda taastada. Märkimisväärne on, et mitmete meie Kesk-Florida koguduse liikmete vanemad olid olnud Maarja Kiriku liikmed Eesti Vabariigi ajal. Ajalooliselt Tartu Maarja kirikul on olnud tähtis roll Eesti riigi ja rahva iseolemiseks kujunemise arengul. Juba 1833.a. Tartu Maarja kogudus oli esimeseks eestlaste luteriusu koguduseks. Maarja kirik valmis ja pühitseti koguduse pühakojaks 11. jaanuaril 1842. Pärast kiriku tegutsemist 99.5 aastat, kahjuks kirik hävis varemeteks 12. juulil 1941 aastal taganeva punaarmee rünnakus Tartule. Kuigi Tartus koguduse liikmed soovisid kohe kirkut taastada, kommunistlik võim andis hoopis varemed üle Eesti Põllumajanduse Akadeemiale võimla ehitamiseks. Sport tegutses kirikus aastatel 1961-2009 ja sellest perioodist tunti Tartu Maarja kirikut kui spordikirikut. Nii ma nägin kirikut, kui see paistis välja rohkem nagu üks võimla kui kirik, kui elasin Tartus sügisel 2012. Lugedes kiriku taastamisest, tuli Kesk-Florida koguduse juhatusel mõte ja võimalus toetada ja osaleda Maarja kiriku taastamisega. Jumala töö on tõesti imeline. Meie paneme ühe ukse kinni siin Floridas ja see võimaldab meil toetada üht kogudust kaugel kodumaal Tartus kirikuülesehitamisega, kus jällegi inimesed saavad pidada jumalateenistusi, koos palvetada, ja tänada Jumalat.

Dr. Kersti K. Totsas-Linask
Abi-laekur
Kesk Florida Eesti Evangeelne Luteri Usu KogudusFotod: 


Trinity Lutheran Church, 5th Avenue N, St. Petersburg. Trinity oli esimene Luteri Kirik Florida lääne kaldal. 
Pastor Juhan Suurkivi , 1989a; altari ees 2002a. Üleval vasakul Arvi Tiit Treude, kes on koguduse laekur olnud 20 aastat. Paremal on koguduse õpetaja Dr. Priit Rebane
(KK. Linask’i-võetud okt 2017).


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar