teisipäev, 8. mai 2018

Tartu Maarja kiriku taastamistööd jätkuvad etapiviisiliselt

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus

PRESSITEADE
27.04.2018


Tartu Maarja kiriku taastamistööd jätkuvad etapiviisiliselt

9. aprillil 2018 sai Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus Kultuuriministeeriumist eitava vastuse Maarja kiriku taastamise toetamise taotlusele. Hetkel ei ole ka EELK-l võimalust Maarja kiriku taastamist rahaliselt toetada, kuid nõu ja jõuga ollakse igati toeks.

19. aprillil kohtusid Tartu Maarja koguduse ja sihtasutuse töötegijaid Tartu linnapea Urmas Klaasiga, et arutada rahastustaotluste tagasilükkamise valguses Maarja kiriku taastamise järgmisi samme. Üheskoos leiti, et taastamine jätkub etapiviisiliselt ning esimeseks etapiks on, just nagu ka varasemalt planeeritud, Maarja kiriku vundamenditööd. Vundament on iga ehituse juures esimeseks loogiliseks sammuks ning Maarja kiriku taastamine jätkub hoolimata täisrahastuse puudumisest.

Vundamenditööde jaoks on Maarja kiriku sihtasutusel raha koos. Heade inimeste annetustest on aastate jooksul kogunenud üle 112 000 euro ning alates 2018. aastast eraldab lisaks tegevustoetusele Tartu linnavalitsus ka 100 000 eurot aastas taastamise ehitustöödeks. Lisaks toetavad Maarja kiriku taastamist ka Vabaerakond riigieelarvelistest vahenditest, Kambja ja Luunja omavalitsused ning mitmed kogudused nii Eestist kui välismaalt. Ka Soome kirikuvalitsus on otsustanud taastamiseks raha eraldada. Vundamenditööde hinnanguline maksumus on 200 000-250 000 eurot ning selle eest peaks saama valatud ka kirikusaali põrand teisel korrusel.

Kogutakse annetusi kirikutorni taastamiseks

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus alustab sihtotstarbelist annetuste kogumist kirikuhoone torni taaspüstitamiseks. Sihtasutuse ehitusinseneri-omanikujärelvalve Riivo Klaasi arvutuste järgi on torni taaspüstitamise hinnanguline maksumus ca miljon eurot. Eesmärgiks on torn püstitada 2019. aasta laulupeoks, et just nagu 150 aastat tagasi, võiksid laulupeo Maarja kiriku tornist hüüda avatuks Väägvere pasunad.

Kutsume üles Maarja kihelkonna rahvast, igat ettevõtjat ja kõiki eestimaalasi toetama laulupeo sünnikiriku taastamist. Lähiajal plaanime pöörduda isiklikult ka mitmete suuremate ettevõtjate poole palvega kiriku taastamise kampaaniale ja toetuse kogumisele õla alla panekuks.

Laulupidu võib alata

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus teeb koostööd Laulupeo Sihtasutuse ja Tartu laulupeo korraldusmeeskonnaga, et 2019. aasta juunis laulupeo 150. juubeliks planeeritud kontsert Maarja kirikus võiks toimuda. Loodame üheskoos leida optimaalse lahenduse ning arvestada ehitusel kontseri toimumiseks vajalike nõuete täitmisega. Kuigi Maarja kirik ei saa suure tõenäosusega kontserdiks lõplikult valmis, ei näe me takistust laulupeo hällis 150. juubelipidu võõrustada.

Igaühel on võimalus olla kirikuehitaja

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub sihtotstarbelisi annetusi kiriku taastamiseks. Nimelise annetuse saab teha Swedbanki kontole EE132200221021269201. Maarja kiriku taastamisele annetuste kogumiseks on avatud annetustelefonid. Anonüümse annetuse saab teha helistades 900 1842 annetad 5 eurot, 900 1941 annetad 10 eurot, 900 2019 annetad 50 eurot.Kirik kui usu-, vaimuelu- ja kogukonnakeskus

19. sajandi keskel oli Maarja kirik ja kogudus Tartu ainus eestlaste kogudus. 1857-1885 oli koguduse õpetajaks praost ja kirikunõunik dr. Adalbert Hugo Willigerode. Tema ajal oli Maarja kirik Eesti ”esimese” ärkamisaja üheks keskuseks, kuhu oli koondunud eestlaste ärkamisaegne vaimuelu. A.H.Willigerode andis mõnda aega välja ajalehte ”Tallorahwa Postimees”, kirjutas laule, juhtis pasunakoori ning oli ka esimese Eesti üldlaulupeo (1869) korraldustoimkonna president.

17. juunil 1869 (vkj) toimus üldlaulupeo ühendkoori esimene kokkulaulmine ja peaproov just Tartu Maarja kirikus. Maarja kiriku tornist hüüdsid Väägvere pasunakoori helid ka laulupeo avatuks.

Kirik sai tegutseda pool aastat vähem kui 100 aastat. Teise maailmasõja ajal, 12. juulil 1941 pommitasid Nõukogude väed Tartut. Tules hävis mitusada hoonet, nende hulgas Maarja kirik. Hävisid ka kiriku hoones asunud muuseum ja väärtuslik arhiiv.

Teise maailmasõja ajal ega järel, mil kogudusel oli võimekust ise oma kirik taastada, ei andnud okupatsioonivõimud selleks luba. Kogudust tabasid repressioonid: võeti võimalus tegutseda vastremonditud leerimajas ning lõpuks ka iseseisva kogudusena tegutsemise õigus. 1956. aastal andsid Tartu linnavõimud kirikuhoone varemed Eesti Põllumajandusakadeemiale (EPA) ja sinna ehitati võimla. Torni kaks säilinud kivikorrust lammutati. Spordikompleks valmis 1961. aastal ning tegutses võimlana kuni 2009. aastani, mil valmis Eesti Maaülikooli uus spordihoone.

Eesti riigi taas iseseisvudes alustas kogudus kirikuhoone tagasinõudmist ning lõpuks 2008. aastal sai kogudus kirikuhoone ka tagasi, kuid sporti tehti hoones veel aastajagu pärast seda. Juba enne, 2003. aastal, loodi EELK Tartu Maarja koguduse ja EELK Tartu Praostkonna poolt Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus, mille eesmärgiks sai taastada Tartu Maarja kirik.

Aadressil Pepleri 1 asuva Maarja kiriku välisilme taastatakse endisel kujul. Siselahendus on modernne ja võimaldab lisaks koguduse jumalateenistuslikule tegevusele pakkuda pinda ka ajalooväljapanekule ja näitustele, millega jäädvustatakse Maarja koguduse ja kiriku tegevuse rikkalik pärand läbi eesti rahva kultuuriloo. Lisaks on kirikuhoones ruumid konverentsideks, laulatuste vastuvõttudeks, peielaudadeks, ringi- ja huvitegevuseks, laste- ja noortetööks, kogukonna kooskäimisteks, kontsertideks, plaadiesitlusteks jne. Kirikuhoones leiavad koha ka kolumbaarium ja väljarentimiseks mõeldud büroopinnad. Kirikuhoonesse ehitatakse kontsertorel.

Sihtasutus on tegelenud ettevalmistavate tegevustega kiriku taastamiseks – läbi on viidud ideekonkurss ja valitud arhitektid, kogutud annetusi kiriku taastamiseks, otsitud projektivahendeid.

2017. aastaks on valminud KOKO Arhitektide poolt ehitusprojekt, kiriku taastamist toetavad Tartu linn ja ümberkaudsed vallad ning suur hulk häid inimesi oma annetustega.

2018. aastal alustab Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus oma kiriku vundamenditöödega sh kirikusaali põranda lammutamise, süvistamise ja vundamentide valutööde teostamise. Ette hakatakse valmistama ka torni taaspüstitamist.


Lisainfo ja kontakt:

Silvia Leiaru
Tartu Maarja Kiriku SA juhataja
+372 5665 0956, silvia.leiaru@eelk.ee
tartumaarja.eelk.ee
Õpetaja 5, Tartu 51003

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar