esmaspäev, 7. august 2017

Ka Sina võid olla kirikuehitaja

Meil on põhjust olla tänulik!
2. augustil avasime annetustelefonid Maarja kiriku taastamise heaks. Kui koguduse ja sihtasutuse töötegijad ideede kogumiseks pead kokku panid, tekkis mõte, et annetustelefonide numbrites võiks peegelduda meie kiriku ajalugu. Nii saidki telefoninumbrid valitud kiriku ajaloos suurt rolli mänginud aastaarvude järgi.

900 1842 annetad 5 eurot
11. jaanuaril 1842. aastal pühitseti vastvalminud Maarja kirik ning sellest sai tugev usu- ja vaimuelu keskus täpipealt 99,5 aastaks. Kirikus peeti muuhulgas 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov ning pasunamängu saatel kuulutati laulupidu sealt ka avatuks.

900 1941 annetad 10 eurot
12. juulil 1941 hävis Maarja kirik II maailmasõja sündmustes, põledes kuni müürideni varemeteks. See oli nii koguduse liikmete kui ka Tartu linna rahva jaoks kohutav sündmus, mis ei jätnud puudutamata kedagi. Toonane riigivõim ei andnud luba kiriku taastamiseks, ka kogudus likvideeriti ajutiselt ning kirikuhoonest sai võimla. Aastatel 1961 – 2009 tehti kirikus sporti - mängiti korvpalli, kuid harrastati ka muid spordialasid.

900 2019 annetad 50 eurot
2008. aastal sai kogudus lõpuks, pärast aastakümneid kestnud küsimist, oma kirikuhoone tagasi. Tegelikult aga tehti veel aasta pärast sedagi kirikus sporti ning tõeline üleandmine toimus 2009. aastal.
Tartu Maarja kiriku Sihtasutus on teinud ettevalmistusi kirikuhoone taastamiseks - läbi on viidud arhitektuurikonkurss, koostatud põhiprojekt ja selle osad, ehituslubagi on olemas, lisaks on otsitud rahalist toetust. Praegu viime läbi ekspertiise ehitusprojektile, et alustada ehitustegevust. Käima oleme lükanud ka turundus- ja annetuskampaania, millega taastamisele tähelepanu tõmbame.
See kõik peaks Tartu Maarja koguduse kodu aitama valmis ehitada aastaks 2019, mil laulupidu peab oma 150 juubelit. Just seetõttu ongi 2019 meile nii oluline aastaarv.


Annetustelefonide reklaamiks on meile õla alla pannud mitmed sõbralikud ettevõtted. Näiteks on Tartu Reklaamiteenused lubanud meie annetustelefonide reklaamplakatid tasuta Tartu linna infotulpadele ja kultuurilaevale paigaldada, samuti saavad juba järgmisel nädalal olema meie plakatid üleval Aparaaditehases, Coffeelingus, Hector Cafes, Tartu külastuskeskuses ja linna infopunktis Raekojas, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Lisaks toetab ERR meid ning edastab annetustelefonide info Kultuuriteadete rubriigis ETV-s, ETV2-s, Vikeraadios, Klassikaraadios ja Raadio 2-s igakuiselt ca kahe nädala jooksul.
Annetustelefonide infot on jagatud ka interneti kanalites. Suur tänu Tiigi seltsimajale ja Tartu laulupeo meeskonnale ning SA Tartumaa Turismile ja Tartu Külastuskeskuse personalile!


Meid on märgatud ja toetatud!
Püüdlused toetajate leidmiseks on vilja kandnud. Tartu linn on meie suur toetaja nii nõu ja jõuga kui ka rahaliselt. Eelarve strateegiasse on järgmisse nelja aastasse kirjutatud sisse toetus pühakodade renoveerimiseks, lisaks toetab linn meid sihtasutuse tegevuskulude katmisel. Ka Luunja ja Tähtvere vald on meie püsitoetajad. Sel aastal on Tartu Maarja kiriku taastamise toetamiseks eraldanud Vabaerakond riigieelarvest 30 000 eurot. Raha jõudis sihtasutuseni läbi Muinsuskaitseameti. Suure toetuse annab kiriku taastamiseks EELK Nõmme Saksa Lunastaja kogudus - 45 000 eurot. Gustav Adolf Werki programm toetas Maarja kiriku peatrepi renoveerimist 5020 euroga.

Kõige suuremat rõõmu teevad aga inimesed, kes oma isiklikest vahenditest kiriku taastamist toetavad. Sihtasutusel on palju annetajaid, kes igakuiselt/aastaselt meile kiriku taastamiseks püsiannetusi teevad. On palju ka ühekordseid annetajaid. Summasid on väikemaid ja suuremaid aga need näitavad, et inimeste jaoks on oluline pühakoja üles ehitamine ning oma võimaluste piires on kõigil võimalik olla kirikuehitaja. Suur tänu kõigile neile, kes oma annetuse juba on teinud!

Suure tänu tahaksime ka öelda Eesti Ameerika Fondile, kes Ameerikas ja Kanadas Maarja kiriku taastamise heaks annetusi kogub. Neil päevil saime sealt väga suure annetuse summas 6000 dollarit. Annetajad said Maarja kiriku taastamisest teada läbi sealsete Eesti kogukondade väljaannete "Vaba Eesti Sõna" ja "Eesti Elu".

Mul õnnestus kohtuda ka annetaja Svea (Paabo) Einolaga isiklikult, kui ta oli koos abikaasaga Eestit väisamas ning leidis aega ka Maarja kiriku külastamiseks. Veetsime Svea ja Peetriga sisukad paar tundi kirikus, rääkisime ajaloost, kiriku hävimisest ja taastamisplaanidest. Vaatasime koos ehitusprojekti ja arutasime Svea perekonna seotusest Maarja kiriku ja kogudusega. Tänan Svead Maarja koguduse ja sihtasutuse nimel südamest tema suure panuse eest Maarja kiriku taastamiseks. Suur tänu ka väliseestlastele Liina Keerdojale, Edith Heiturile, Merike Tammele ning Ago ja Aade Ambrele annetuste eest! Te olete meid aidanud sammu lähemale taastatud Maarja kirikule ning eelkõige olete puudutanud meie südameid.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar